• BOŞANMAK İSTİYORUM…
    BOŞANMAK İSTİYORUM…

    Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz! Muhakkak şeytan, içinde Bakara Suresi okunan evden kaçar!’ Müslim 780/212, Tirmizi 3036 Ertesi günden itibaren 3 gün boyunca Bakara suresini...